Κατηγορίες Προϊόντων
Καλάθι Αγορών

Προσωπικά Δεδομένα

Απόρρητο πληροφοριών και σεβασμός του ιδιωτικού απορρήτου

Όταν τοποθετείτε την παραγγελία σας, οι πληροφορίες που λαμβάνει η εταιρία μας προστατεύονται από το ιδιωτικό απόρρητο. Οι πληροφορίες αυτές ΔΕΝ περιλαμβάνουν στοιχεία πιστωτικής κάρτας (αριθμός, όνομα κατόχου, CCV2, ημερομηνία λήξης, κλπ). Οι πληροφορίες αυτές είναι υπό τον έλεγχο της εταιρίας και δεν γίνονται γνωστές σε κανέναν τρίτο.

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση χρησιμοποιείται μόνο για ό,τι έχει σχέση με την παραγγελία σας.

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Για να το επιτύχουμε αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στις παραπάνω πολιτικές ανά πάσα στιγμή.
Όλες οι πληροφορίες συλλέγονται νομίμως και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από τις εσωτερικές μας υπηρεσίες και ότι έχετε κάθε δικαίωμα πρόσβασης και τροποποίησης των προσωπικών σας δεδομένων.